Vinařství Židek

Teroir

Terroir – je základ. Terroir označuje vzájemné působení řady faktorů jako je půda, poloha, réva a vinař.

Krajina – Popice leží v blízkosti Pálavských vrchů v prastaré kulturní krajině Jižní Moravy, nejdéle osídlené.
Již dávným předkům se zde zalíbilo. Okolí Pálavy spolu s nivou řeky Dyje a bohatostí zvěře v lužních lesích nabízelo dostatek živobytí.
Vápencové skály Pálavy, porostlé dubovými háji, květenou a obklopené vinicemi dodávají krajině nezaměnitelný ráz. Dnes na rozloze 83 km2 je to chráněná krajinná oblast Pálava, později byla vyhlášená biosférickou rezervací UNESCO a také se zařadila do oblasti NATURA.

Podnebí – podnebí kolem Pálavy je velmi skromné na srážky v létě i v zimě. Patří k nejteplejším a nejsušším místům na Moravě. Přicházející bouřkové mraky umí rozpálená vápencová Pálava rozestoupit a déšť nepřijde.

Půda – v okolí Pálavy i v Popicích jsou různé druhy půd. Mají výjimečná geologická postavení. Od těžších půd s vápenitými jíly, přes spraše hnědozemě, po mělké písčité vysychavé půdy.

Exotické valouny různých velikostí uložené v polymiktních pískovcích s polohami slepenců vybagrované v hloubce 7 metrů při kopání a přípravě na stavbu sklepů.

Exotické valouny Exotické valouny Břehule našly svůj dočasný domov a hned využily odbagrované stěny

Aktuality

Tradiční košt vína 2018 v Popicích

Spolek Vinaři Popice opět pořádá Tradiční košt vína v Popicích.
Zveme Vás na ochutnávání nejen popických vín, do kulturního domu 12. května 2018 od 13hodin.
K poslechu hraje cimbálová muzika -  Mládí z Čejče.

Blog vinaře

Březen 2018

Vinice jsou ostříhané a březnové teploty začínají stoupat, brzy to pocítí i keře vinné révy. Začnou táhnout mízu a tím nám oznámí, ať se připravíme na další nový rok.

Degustace

/degustace

 

Degustace vína u nás patří k tradici a stala se neoddělitelnou součástí vinařské turistiky s příjemným setkáváním u pestré nabídky dobrého vína, popovídání si nejen o víně a rozhlédnutím po našem vinařství.

Podporujeme programy