Vinařství Židek

Vinice

U kapličky

Vinice které v sobě nesou ty zázračné keře vinné révy, jejichž původ je tak starý, jako lidstvo samo, jejich starobylost vyplývá i z první knihy bible Genesis (9,20)


Kaplička - symbol vinařství a strážce vinic

Naše vinice se rozprostírají na svazích, které mají jižní a jihovýchodní expozici, obrácenou k Pálavským vrchům v mikulovské podoblasti, která má výjimečné geologické postavení. Na geologickém podkladu se střídají vápnité jíly, slíny a polymiktní pískovce s polohami slepenců, které obsahují exotické valouny různého složení. Prvky obsažené v těchto půdách, spolu v souvislosti odrůdy, podnebí a polohy mají výraznou závislost na vlastnostech vína. Ty ovlivňují výsledek našich vín za procesu komplikované biologické alchymie a zůstávají tajemstvím vína. Tak Pálava a okolí dává vzniknout vínům se zcela jiným ojedinělým charakterem. Pro pěstování révy vinné je jedinečným místem severopanonské nížiny.

Vinice se nachází ve čtyřech lokalitách, v katastru obce Popice Svidrunk, Sonberk, Stará hora, Miterberk, jsou přihlášené do integrované ochrany, což znamená ochrana vinné révy minimálním množstvím chemikálií a intenzivním využíváním přírodních prvků. Používáme moderní techniku na obdělávání vinné révy a snažíme se o soulad půdy, vegetace, živých organizmů aby vše bylo v souladu ekosystému.

Réva vinná to je skvost, který nás zaměstnává celý rok. V zimě si vyžaduje řez, v předjaří ji musíme vyvazovat. Během vegetační doby ošetřovat, zastrkovat, postřikovat, vylamovat, odlisťovat a tato ruční práce se završuje sběrem hroznů.

Víno je otiskem roku

Aktuality

Za popickou Pálavou 2024

Již 29.6. se můžete těšit na letní variantu oblíbené akce Tour de sklep. Vinné sklepy v Popicích budou otevřeny poslední sobotu v červnu. A my u toho nemůžeme chybět. Budeme se na Vás těšit.Více informací zde: https://www.facebook.com/events/1318116199583623/na nebo na https://www.tourdesklep.cz/

Degustace

/degustace

 

Degustace vína u nás patří k tradici a stala se neoddělitelnou součástí vinařské turistiky s příjemným setkáváním u pestré nabídky dobrého vína, popovídání si nejen o víně a rozhlédnutím po našem vinařství.

Podporujeme programy

Tento web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu.