Vinařství Židek

Vinice

U kapličky

Vinice které v sobě nesou ty zázračné keře vinné révy, jejichž původ je tak starý, jako lidstvo samo, jejich starobylost vyplývá i z první knihy bible Genesis (9,20)


Kaplička - symbol vinařství a strážce vinic

Naše vinice se rozprostírají na svazích, které mají jižní a jihovýchodní expozici, obrácenou k Pálavským vrchům v mikulovské podoblasti, která má výjimečné geologické postavení. Na geologickém podkladu se střídají vápnité jíly, slíny a polymiktní pískovce s polohami slepenců, které obsahují exotické valouny různého složení. Prvky obsažené v těchto půdách, spolu v souvislosti odrůdy, podnebí a polohy mají výraznou závislost na vlastnostech vína. Ty ovlivňují výsledek našich vín za procesu komplikované biologické alchymie a zůstávají tajemstvím vína. Tak Pálava a okolí dává vzniknout vínům se zcela jiným ojedinělým charakterem. Pro pěstování révy vinné je jedinečným místem severopanonské nížiny.

Vinice se nachází ve čtyřech lokalitách, v katastru obce Popice Svidrunk, Sonberk, Stará hora, Miterberk, jsou přihlášené do integrované ochrany, což znamená ochrana vinné révy minimálním množstvím chemikálií a intenzivním využíváním přírodních prvků. Používáme moderní techniku na obdělávání vinné révy a snažíme se o soulad půdy, vegetace, živých organizmů aby vše bylo v souladu ekosystému.

Réva vinná to je skvost, který nás zaměstnává celý rok. V zimě si vyžaduje řez, v předjaří ji musíme vyvazovat. Během vegetační doby ošetřovat, zastrkovat, postřikovat, vylamovat, odlisťovat a tato ruční práce se završuje sběrem hroznů.

Víno je otiskem roku

Aktuality

Tour de sklep v Popicích 2024

16. ročník Tour de sklep v Popicích začne 17. února 2024. Tradičně otevřené sklepy Vás přivítají od 12.00 hod. Prodej vstupenek u Obecního úřadu od 11.00 hod. Cena vstupenky je 800, Kč. Bližší informace a kontakty na www.tourdesklep.cz.

Degustace

/degustace

 

Degustace vína u nás patří k tradici a stala se neoddělitelnou součástí vinařské turistiky s příjemným setkáváním u pestré nabídky dobrého vína, popovídání si nejen o víně a rozhlédnutím po našem vinařství.

Podporujeme programy

Tento web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu.