Vinařství Židek

Svidrunk

současný název Svidrunk zahrnuje po pozemkové úpravě zcela oddělenou vinici Akry. Tyto dvě vinice jsou rozdílné v expozici i složení půdy.

Vinice Svidrunk

– má jižní až jihovýchodní orientaci. Je to naše nejrozsáhlejší vinice. Zvedá se do mírně stoupajícího kopce. Střídají se půdy písčité, hlinitopísčité, hlinité s podílem jílu.

V nejnižší části v nadmořské výšce 200 m byla v 18 st. postavena kaplička zasvěcená Panně Marii. U kapličky začala naše první výsadba odrůdy Cabernet Moravia začátkem dubna roku 1996. Další výsadba pokračovala v roce 1997 odrůdou Pálava, v roce 1999 se vysázela odrůda Frankovka. V letech 2001 – 2004 se dosázely zbývající odrůdy Chardonnay, Nitra, Sauvignon, Rulandské šedé, Zweigeltree, Rulandské modré.

Nadmořská výška – 210 m
Celková výměra – 21 ha
Pěstované odrůdy – Cabernet Moravia, Aurelius, Pálava Frankovka, Zweigeltebe, Tramín červený, Nitra, Rulandské modré, Svatovavřinecké
Expozice – jih, jihovýchod
Svažitost – 8%
Výsadba vinice – v letech 1996 – 2004

 

Vinice Svidrunk - terasa

Od roku 2014 je nově osázená tato terasa. V letech 1980 byla vytvořena zterasováním přirozených kopců. Převrstvená ornice zcela ztratila svůj půdní profil, zůstala zde vrstva podorniční, lehká, písčitá. Mnoho,let byla zcela neúrodná pro obilí i kukuřici. Dobrou přípravou a organickým hnojením se rezistentní sazenice spolu se zavlažováním dobře uchytly a mají dobrý vývoj.

Nadmořská výška- 200m
Celková výměra - 1,3ha
Pěstované odrůdy - Muscaris a Johanniter
Expozice - jih
Svažitost - 5%
Výsadba vinice - 2014

Vinice Akry

– je chráněná od severozápadních větrů na jižním svahu se svažitostí 10%. Půda je písčitá, s písčitým podkladem někde i hlinitopísčitým, zatravněná.
První výsadba byla v roce 1999 odrůdou Chardonnay, v roce 2000 následovala výsadba Rulandské šedé, Tramín červený, Sauvignon, v roce 2001 dosázen Zweigeltrebe a Svatovavřinecké.

Nadmořská výška – 205 m
Celková výměra – 6,5 ha
Pěstované odrůdy – Rulandské šedé, Sauvinon, Tramín červený, Chardonnay, Zweigeltrebe, Svatovavřinecké
Expozice – jih
Svažitost 10%
Výsadba vinice – v letech 1999 - 2001

Aktuality

Za popickou Pálavou 2024

Již 29.6. se můžete těšit na letní variantu oblíbené akce Tour de sklep. Vinné sklepy v Popicích budou otevřeny poslední sobotu v červnu. A my u toho nemůžeme chybět. Budeme se na Vás těšit.Více informací zde: https://www.facebook.com/events/1318116199583623/na nebo na https://www.tourdesklep.cz/

Degustace

/degustace

 

Degustace vína u nás patří k tradici a stala se neoddělitelnou součástí vinařské turistiky s příjemným setkáváním u pestré nabídky dobrého vína, popovídání si nejen o víně a rozhlédnutím po našem vinařství.

Podporujeme programy

Tento web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu.