Vinařství Židek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Vinařství Židek

ÚVODNÍ USTANOVENÍ                                                                               

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.vinozidek.cz. a upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu Vinařství Židek, s. r. o., sídlem Popice, Sklepní 413, PSČ 69127, IČO: 08703043, DIČ: CZ08703043) a kupujícím (zákazníkem, spotřebitelem).

Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme!

 

OBJEDNÁní zboží

Objednávku lze uskutečnit těmito způsoby:

  1. prostřednictvím internet. obchodu www.vinozidek.cz
  2. e-mailem na adresu: eshop@vinozidek.cz
  3. telefonicky : 776 041 092

 

Každá podaná objednávka musí obsahovat: název zboží, počet kusů, způsob platby, způsob doručení, adresu doruční a fakturační adresu (pokud se liší od doručovací adresy) a platné kontaktní údaje (jméno, email, mobilní telefon).

Veškeré takto učiněné objednávky jsou závazné.

Minimální objednávka činí 6 ks.

 

Cena

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny změna uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH z nakoupeného zboží.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží je odesláno do 10 pracovních dnů po potvrzení objednávky. V případě, že zboží není skladem, bude prodejce zákazníka o skutečnosti informovat.

Způsob a místo doručení zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dodávka zboží je ze strany prodávajícího splněna jeho předáním přepravci.

Kupující je povinen si prohlédnout zboží ihned při jeho převzetí.


ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Přeprava se uskutečňuje pouze v rámci České republiky přes zásilkovou službu Messenger na adresu uvedenou kupujícím a na jeho náklady.

 

Cena přepravy:

Messenger:

  • 1 karton (6 lahví vín) - 150 Kč
  • 2 kartony (12 lahví) - 200 Kč
  • 3 kartony (18 lahví) - 250 Kč
  • 4 kartony (24 lahví) a více doprava zdarma.

Příplatek za platbu na dobírku: 30 Kč s DPH za objednávku.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou ceny konečné včetně DPH.

Kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednání.

Není-li dohodnuto jinak, je k ceně připočítáno přepravné dle níže uvedených tarifů

 

Platbu za zboží je možné provést:

  • dobírka v hotovosti převzetí zboží
  • platba předem na účet prodávajícího
  • v hotovosti při osobním odběru ve vinařství Židek

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka, v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje, nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na dodacím listě či daňovém dokladu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li kupující nesrovnalosti, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen reklamovat zásilku ihned u zásilkové společnosti. Odpovědnost za mechanické poškození zásilky nese dopravce.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoli postihu.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace -  V souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

  

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávky nebo její část v případě, že zboží je již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednáním zboží vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu Vinařství Židek souhlasíte s používáním informací o Vás a Vašich nákupech pro interní potřeby společnosti.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Všechny spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2019 do odvolání či jejich změny.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Prodávající si dále vyhrazuje právo na změnu cen.

Aktuality

Slavnostní žehnání křížové cesty 19. 9. 2020

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat
na slavnostní žehnání křížové cesty ve viniční trati Svidrunk v Popicích
v sobotu 19. 9. 2020 v 15. hodin.
Křížovou cestu požehná Mons. Mgr. Jiří Mikulášek.
Pobožnost křížové cesty povede děkan Jan Nekuda
s doprovodem kostelního a mužáckého sboru a TV Noe.
Sraz účastníků bude u kapličky (viz mapa).
GPS souřadnice 48.9282589N, 16.6795381E
Srdečně Vás zveme na pohoštění a degustaci vín ve vinařství.

Blog vinaře

Březen 2018

Vinice jsou ostříhané a březnové teploty začínají stoupat, brzy to pocítí i keře vinné révy. Začnou táhnout mízu a tím nám oznámí, ať se připravíme na další nový rok.

Degustace

/degustace

 

Degustace vína u nás patří k tradici a stala se neoddělitelnou součástí vinařské turistiky s příjemným setkáváním u pestré nabídky dobrého vína, popovídání si nejen o víně a rozhlédnutím po našem vinařství.

Podporujeme programy